T-070


TQ Tag size  2' x 2' bertujuan Sebagai hiasan dan ungkapan terima kasih
kepada tetamu yang menghadirkan diri pada majlis.